Alba Regia Nyugdíjas Egyesület

Jogsegélyszolgálat

Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület megalakulásával és bírósági bejegyzésével egyidejűleg létrejött a jogsegély szolgálatunk is. Kezdettől fogva fontos volt számunkra a nyugdíjasok jogbiztonsága, jogi problémáikban  a segítségnyújtás, vagy a megoldás átvállalása.

Jogsegély szolgálatunk kétirányú. Az egyik ág a társadalombiztotási, nyugdíjjal kapcsolatos ügyek segítése, a másik ág a polgári jogot érintő, jogi segítséget igénylő ügyekben a segítségnyújtás, az eligazodás biztosítása.

A nyugdíj-ügyekben  való segítségnyújtásnak mindig  van anyagi konzekvenciája. Ha  a nyugdíjas olyan élethelyzetbe kerül, hogy rendkívüli kiadásai vannak, évente egyszer jogosult a segélykérelemre. Ennél még kedvezőbb jogosultsága, az évente megvalósuló nyugdíjemelésen túl 3–5 évenként, a rendkívüli  nyugdíjemelés iránti kérelemhez. Ez természetesen benyújtható egyénileg is, de a tapasztalat bizonyította, hogyha  az igénybejelentést egy jogi személyiséggel rendelkező egyesület társadalombiztosítási jogásza nyújtotta be, az elbírálás mindig pozitív volt, mert a jelzettek garanciát biztosítottak az indoklás valódiságára.

Gyakori volt a segítségkérelem a nyugdíj  iránti bejelentésre abban az esetben, ha a nyugdíjas házastársa még nem nyugdíjas, de megvolt a lehetősége a nyugdíjba  vonulásra. A volt ipari nagyvállalatok korábban általában rendelkeztek nyugdíj-előkészítő bizottsággal, de ezek megszűntével fontossá vált a jogsegély szolgálat közreműködése.

A jogsegély szolgálat munkálkodása során még fontos terület az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos segítségnyújtás. Ebben a kérdésben a megözvegyültnek éppen akkor kell intézkednie, amikor  a gyász gátolja az intézkedési készséget.

Abban  az esetben, ha társa elhunytával az özvegy nem volt még nyugdíjas, s amikor megnyílik számára a reá irányadó nyugdíj jogos lehetősége, feléledhet számára az özvegyi nyugdíj, amelynek intézése különösen igényli a jogsegély szolgálat segítségét, a feléledési igény bejelentését.

Nyugdíjas mindig volt és lesz, ezért a szolgálat tevékenységének mindig folytonosnak és folyamatosnak kell lennie.

Jogsegély szolgálatunk másik ága szélesebb aspektusban működik, tágabb élethelyzetet ölel fel, ebből kifolyólag több az ügyfél, nagyobb  a terhelés.

A segítségnyújtás általában kétirányú. Előbb az eligazítás, a lehetséges megoldások vázolása, az alternatívák bemutatása, majd a döntés után legtöbbször a tényleges megvalósítás átvállalása. Az alternatívák felvázolásának tipikus példája, ha az ügyfél önmagáról  szerződéses úton kíván gondoskodni. Az eltartási, öröklési vagy életjáradéki szerződés egymáshoz viszonyított előnyei, hátrányai, illetve közös jellemzői. Döntés után korábban elkészítettük a szerződést, de a kilencvenes évek második felétől, mivel földhivatali bejegyzést igényel, ma csak kamarai  tagsággal bíró ügyvéd készítheti el. A jogsegély szolgálat számára marad a bemutatás, a jog magyarázata.

Gyakori, hogy  az ügyfél azzal keres fel, szeretné az ingatlanát gyermekére íratni. Az íratás természetesen ajándékozási szerződést jelent. A jogsegély szolgálat javaslata – a döntés jogának megkérdőjelezése nélkül – az, hogy nem szabad a majdani  örökhagyónak  kisemmiznie magát. Az élet még sok mindent produkálhat és lehet, éppen az ingatlan biztosítja majd az előbb jelzett szerződések valamelyike által az öregkorban való gondoskodást, vagy valamely idősek otthonában egy lakrészvásárlás alapját, ahol majd testi, lelki gondozást kap élete végéig. A gyerek ráér örökölni, ha lesz mit, ha megnyílik  az öröklés. Örökölni nem jogosultság, hanem lehetőség.

Nagyon sok igény volt és van végrendelet készítésére. Ha a kedves ügyfél arra a gyermekére akarja hagyni javait, aki törődik vele, azaz el kíván térni a törvényes öröklés rendjétől, akkor ezt végrendelettel teheti meg.

Az elkészítést, minden részlet pontosítása után vállaljuk. Ha saját kezűleg akarja megírni, akkor a kontrollra való bemutatást kérjük, nehogy valami ne feleljen meg a törvényi elvárásnak.

Itt gyakran felmerül például a másik gyermekkel szembeni méltatlanság kérdése. Önmagában az a tény, hogy a szülő tájára sem megy akár évekig, nem elég a méltatlanná válásra, a kitagadásra. A jogsegély szolgálat által vállalt megoldás az, hogy legalább a köteles részre legyen jogosult.

Gyakran előforduló panasz és segítségkérelem, hogy  a jó szomszédnak bizalommal adott kölcsönt a jó szomszéd elfelejti visszafizetni. Segítségünk első lépése felszólítani a fizetésre az emberi tisztességre való hivatkozással.

Ha már nincs emberi tisztesség, akkor segítjük benyújtani a fizetési meghagyást, értékhatártól függően közjegyzőhöz vagy bírósághoz. Ha a meghagyás jogerőre emelkedik, kezdetét veheti a végrehajtási eljárás.

Szerencsés a helyzet, ha van legalább egy cetli, amelyben  a jó szomszéd elismerte a pénz felvételét, és ugyancsak szerencsés a helyzet, ha a jó szomszéd nyugdíjas, mert a nyugdíj  garancia a végrehajtásra. Ha részletekben is, de a nyújtott kisegítés megtérülhet.

Jogsegély szolgálatunk a személyes félfogadáson és a konkrét ügyek felvállalásán túl fontosnak tartja a megelőzést, a jogi ismeret terjesztését, ezer örömmel fogadta és fogadja a klubok meghívását előadások megtartására.

Az előadás keretében mód van kitérni az időskorúak számára fontos, élethelyzetüket jelentősen befolyásoló vagy befolyásolható törvényi rendelkezésekre.

Ilyenkor fel lehet vázolni  az élettapasztalat negatív példáit tanulságként, hogy  és miért nem szabad meghozni egy-egy intézkedést, elhamarkodott döntést.

Jogsegély szolgáltatásunk legfőbb célkitűzése a jogilag  biztosított élethelyzet elősegítése, a rossz döntés miatti álmatlan éjszakák elkerülése.

Egyesületünk számára fontos, hogy  legyen és maradjon jogsegély szolgálat, egyrészt mint az egyesület egyik fontos jogintézménye, másrészt azért, hogy a jogsegély szolgálat jó szava, empátiás készsége, a jog világában való eligazodás és a probléma megoldásának átvállalása biztos támpont legyen nyugdíjasaink számára.